Аймаг дундын отрын бэлчээр (1:1000000)

Монгол Улсын аймаг дундын отрын бэлчээрийн мэдээлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mcud.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 11, 10:20 (ULAST)
Үүссэн 2020 8-р сар 11, 10:18 (ULAST)
comments powered by Disqus