АШИГТ МАЛТМАЛЫН АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн жагсаалтыг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын бүтгэлийн системд бүртгэж нийтэд ил тод мэдээллэдэг. Энэхүү өгөгдлийн бүрдэлд Кадастрын бүртгэлийн системд бүртгэлтэй ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дугаар, эзэмшигч, дуусгавар болох огноо, талбайн хэмжээ болон координат зэргийг агуулсан.

Мөн МОҮИТБС-ийн жил бүрийн нэгтгэлийн тайлангийн хавсралтаар нийтэлсэн тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалт, шинээр олгосон болон эрх шилжүүлсэн хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг багтаасан болно.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://cmcs.mrpam.gov.mn/
Зохиогч Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Арчлагч Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын ажлын алба
Хувилбар 1.0
Сүүлийн шинэчлэл 2020 12-р сар 18, 10:28 (ULAT)
Үүссэн 2020 12-р сар 11, 13:38 (ULAT)
Эх сурвалж 2 https://www.eitimongolia.mn/mn/reconciliation-report
comments powered by Disqus