Барилга угсралт, их засварын ажил, дотоод, гадаадын барилгын байгууллагаар 2010-2020 он

Барилга угсралт, их засварын ажил 2020 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр өмнөх оноос 174.2 (3.6%) тэрбум төгрөгөөр буурахад дотоодын барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн ажил 17.6 (0.4%) тэрбум төгрөгөөр өссөн хэдий ч гадаадын барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн ажил 191.8 (62.7%) тэрбум төгрөгөөр буурсан нь нөлөөлсөн. Барилга угсралт, их засварын ажил гэж барилга, байшин барих болон инженерийн зориулалтаар зам, гүүр, далан зэрэг инженерийн бусад байгууламжийг барих хэлбэрээр үндсэн хөрөнгийг бий болгох, шинэчлэх, засварлах, өргөтгөхөд чиглэсэн үйл ажиллагааг ойлгоно.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mcud.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 3, 10:18 (ULAT)
Үүссэн 2020 7-р сар 23, 11:09 (ULAST)
comments powered by Disqus