Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага

Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mcud.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2022 6-р сар 8, 11:45 (ULAST)
Үүссэн 2020 7-р сар 8, 17:22 (ULAST)
comments powered by Disqus