БНХАУ-ын Хэмжил, зураглалын агентлагийн ZY-3 хиймэл дагуулын мэдээ

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газарт тоон байдлаар хадгалагдаж буй агаар сансрын зураг, өндрийн тоон загварын хамрах хүрээний мэдээллийг https://nsdi.gov.mn/-ий орто зургийн дэд сангаас харна уу.

Өгөгдөл ба материал

Энэ өгөгдлийн бүрдэлд өгөгдөл байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://nsdi.gov.mn/%D0%B4%D1%8D%D0%B4-%D1%81%D0%B0%D0%BD/56/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2021 8-р сар 5, 12:22 (ULAST)
Үүссэн 2020 8-р сар 5, 15:39 (ULAST)
comments powered by Disqus