БНХАУ-ын Хэмжил, зураглалын агентлагийн ZY-3 хиймэл дагуулын мэдээ нийлүүлэлтийн тайлан

Улсын хэмжээнд нийлүүлсэн зургийн бүрхэц

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://geoportal.nsdi.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 5, 15:48 (ULAST)
Үүссэн 2020 8-р сар 5, 15:39 (ULAST)
comments powered by Disqus