Монгол улсын иргэнд өмчлүүлсэн газрын 2019 оны тайлан

Монгол улсын иргэнд өмчлүүлсэн газрын 2019 оны тайлан

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mcud.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2020 6-р сар 26, 12:11 (ULAST)
Үүссэн 2020 6-р сар 26, 11:23 (ULAST)
comments powered by Disqus