Өргөх байгууламжийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт

Өргөх байгууламжийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын жагсаалт

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mcud.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2022 6-р сар 22, 11:29 (ULAST)
Үүссэн 2020 6-р сар 30, 21:09 (ULAST)
comments powered by Disqus