ГЗБ, ГК-ын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй аж ахуй нэгжүүдийн жагсаалт

"ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ САЛБАРЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ОЛГОХ, ТЭДГЭЭРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ СИСТЕМ /license.gazar.gov.mn/"-д бүртгэгдсэн ГЗБ, ГК-ын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй аж ахуй нэгжүүдийн жагсаалт

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://license.gazar.gov.mn
Зохиогч ГЗБГЗЗГ
Сүүлийн шинэчлэл 2021 8-р сар 5, 17:17 (ULAST)
Үүссэн 2021 8-р сар 5, 12:51 (ULAST)
comments powered by Disqus