ГЗБ, ГК-ын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагууд

ГЗБ, ГК-ын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагууд

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mcud.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2020 6-р сар 29, 15:48 (ULAST)
Үүссэн 2020 6-р сар 29, 15:45 (ULAST)
comments powered by Disqus