Газрын зах зээлийн үнийн мэдээ

“Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mle.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2020 6-р сар 12, 12:43 (ULAST)
Үүссэн 2020 6-р сар 11, 19:26 (ULAST)
comments powered by Disqus