Геопорталын веб үйлчилгээний статистик тоон үзүүлэлт

Орон зайн суурь 16 ангиллын өгөгдлийн хүрээнд гарсан веб үйлчилгээнүүдийн хандалтын тоо "Геопортал" гэж интернэтэд суурилсан орон зайн өгөгдлийг хайх, харах, засварлах, дүн шинжилгээ хийх боломж бүхий цахим үйлчилгээг хэлнэ. geoportal.nsdi.gov.mn хаягаар орж, суурь орон зайн 16 өгөгдлийн төрлөөр мэдээлэл авах боломжтой.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mcud.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 5, 16:24 (ULAST)
Үүссэн 2020 8-р сар 5, 16:19 (ULAST)
comments powered by Disqus