Технологийн заавар бүртгүүлсэн ААНБ-ын мэдээлэл

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хүрээнд тухайн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх дэс дараалал, түүхий эд материалын олборлолт, боловсруулалтаас бэлэн бүтээгдэхүүн болох хүртэлх шат дамжлага бүрийг стандарт, техникийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулсан баримт бичиг юм.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж www.mcud.gov.mn
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2021 9-р сар 6, 15:54 (ULAST)
Үүссэн 2020 8-р сар 13, 18:37 (ULAST)
comments powered by Disqus