Төсвийн зарлага (төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаар)

Төсвийн зарлага (төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаар) - 2020 оны эхний I дугаар улирал

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mof.gov.mn/
Зохиогч Сангийн яам
Хувилбар 1.0
Сүүлийн шинэчлэл 2020 5-р сар 23, 23:13 (ULAST)
Үүссэн 2020 5-р сар 11, 12:33 (ULAST)
comments powered by Disqus