Төсвийн зарлага (хөтөлбөрөөр)

Төсвийн зарлага (хөтөлбөрөөр) - 2020 оны эхний I дугаар улирал

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mof.gov.mn/
Зохиогч Сангийн яам
Хувилбар 1.0
Сүүлийн шинэчлэл 2020 5-р сар 23, 23:14 (ULAST)
Үүссэн 2020 5-р сар 11, 12:37 (ULAST)
comments powered by Disqus