Тохирлын гэрчилгээ авсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл

Барилгын материалын дотоодын үйлдвэрлэлийн болон импортын, авто замын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтыг зохион байгуулж тохирлын гэрчилгээ олгоно.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж www.mcud.gov.mn
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2021 12-р сар 13, 10:42 (ULAT)
Үүссэн 2020 8-р сар 13, 20:08 (ULAST)
comments powered by Disqus