Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургыг шинээр барьж байгуулах болон түүний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ

Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mcud.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2022 5-р сар 10, 15:18 (ULAST)
Үүссэн 2020 6-р сар 11, 14:51 (ULAST)
comments powered by Disqus