8-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Барилга, хот байгуулалтын яам Шошго: тусгай зөвшөөрөл

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).