2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Эрчим хүчний яам Шошго: тусгай зөвшөөрөл

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).