1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: газрын дуудлага худалдаа

Үр дүнг шүүх