6-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Газар

Үр дүнг шүүх