21-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Барилга, хот байгуулалтын яам

Үр дүнг шүүх