4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Барилга угсралт

Үр дүнг шүүх