2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Барилга угсралт их засварын ажил

Үр дүнг шүүх