1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Барьцаа

Үр дүнг шүүх
  • Газрын зах зээлийн үнийн мэдээ

    “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын...