1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: газрын дуудлага худалдаа

Үр дүнг шүүх
  • Газрын дуудлага худалдаа

    “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын...