5-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: тусгай зөвшөөрөл

Үр дүнг шүүх