2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution Форматууд: XLSX

Үр дүнг шүүх