3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Соёлын яам Шошго: Соёл

Үр дүнг шүүх