3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Соёлын яам

Үр дүнг шүүх