3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Соёл

Үр дүнг шүүх