2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Шатахуун, түлш

Үр дүнг шүүх