2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Үйлдвэр Уул уурхай

Үр дүнг шүүх