2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам Бүлгүүд: Үйлдвэр Уул уурхай Шошго: статистик

Үр дүнг шүүх