2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Уул уурхай

Үр дүнг шүүх