2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Уул уурхай Шатахуун, түлш

Үр дүнг шүүх