2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Уул уурхай Шошго: статистик

Үр дүнг шүүх