2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам Форматууд: PDF Бүлгүүд: Уул уурхай Шатахуун, түлш

Үр дүнг шүүх