2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: статистик

Үр дүнг шүүх