Өгөгдлийн бүрдлийн нийт тоо

Огноо Нийт өгөгдлийн бүрдлүүд
8
9
19
31
44
44
44
44
54
75
83
88
88
88
88
88
88
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
167
179
179

7 хоног бүрийн өгөгдлийн бүрдлийн засварууд

Огноо Өгөгдлийн нийт засварууд Шинэ өгөгдлийн бүрдлүүд
26 8
1 1
28 10
70 19
54 18
40 1
1 1
1 1
48 13
51 22
36 12
12 6
3 1
3 1
2 1
1 1
3 1
50 23
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 1
6 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
6 1
1 1
13 1
1 1
2 1
4 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
61 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
86 12
28 12
0 0

Өндөр үнэлгээтэй өгөгдлийн бүрдлүүд

Үнэлгээ байхгүй

Их засварлагдсан өгөгдлийн бүрдлүүд

Өгөгдлийн бүрдэл Засварлагдсан тоо
Барилга угсралт, их засварын ажил /Барилгын төрлөөр/ 2010-2020 он 7
Салбарын нийт ажиллагчид 7
Орон нутгийн магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын судалгаа 7
CSV файлыг JSON, XML форматруу хөрвүүлэх 6
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, эм, эмнэлгийн хэрэгслэл 6
Дотоодын барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажил 2011-2020 он /Аймаг, нийслэлээр/ 6
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж буй хүүхэд 6
БНХАУ-ын Хэмжил, зураглалын агентлагийн ZY-3 хиймэл дагуулын мэдээ 6
Гадаадын болон харъяалалгүй иргэдээс их, дээд сургууль, коллежид суралцагчид 6
Малын тоо 6

Хамгийн том бүлгүүд

Бүлэг Өгөгдлийн бүрдлүүд
Барилга, хот байгуулалтын яам 77
Эрчим хүчний яам 69
Соёлын яам 33
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 28
Газар 22
Барилга 21
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 15
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 12
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 12
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 11

Шилдэг шошгууд

Шошгын нэр Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
эрчим хүч 42
цахилгаан 37
Сэргээгдэх эрчим хүч 35
дулаан 32
Соёл 17
тусгай зөвшөөрөл 13
орон зайн өгөгдөл 11
Дулаан 5
уул уурхай 4
Барилга угсралт 4

Өгөгдлийн ихэнх бүрдлийг үүсгэсэн хэрэглэгчид

Хэрэглэгч Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Gravatar Эрчим хүчний яам 43
Gravatar admin 39
Gravatar Барилга, хот байгуулалтын яам 27
Gravatar Соёлын яам 15
Gravatar Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 15
Gravatar Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 12
Gravatar Шарын Цолмон 6
Gravatar Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 4
Gravatar Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 2
Gravatar Эрүүл мэндийн яам 2