Өгөгдлийн бүрдлийн нийт тоо

Огноо Нийт өгөгдлийн бүрдлүүд
8
9
19
31
44
44
44
44
54
75
83
88
88
88
88
88
88
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
151
163
164
195
208
209
210
211
212
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213

7 хоног бүрийн өгөгдлийн бүрдлийн засварууд

Огноо Өгөгдлийн нийт засварууд Шинэ өгөгдлийн бүрдлүүд
26 8
1 1
28 10
70 19
54 18
40 1
1 1
1 1
48 13
51 22
36 12
12 6
3 1
3 1
2 1
1 1
3 1
50 23
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 1
6 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
6 1
1 1
13 1
1 1
2 1
4 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
61 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
86 12
28 12
1 1
79 31
39 13
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
9 0
1 0
1 0
4 0
1 0
1 0
1 0
1 0
6 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Өндөр үнэлгээтэй өгөгдлийн бүрдлүүд

Үнэлгээ байхгүй

Их засварлагдсан өгөгдлийн бүрдлүүд

Өгөгдлийн бүрдэл Засварлагдсан тоо
Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт 7
Салбарын нийт ажиллагчид 7
Барилга угсралт, их засварын ажил /Барилгын төрлөөр/ 2010-2020 он 7
Орон нутгийн магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын судалгаа 7
Малын тоо 6
Төсвийн гүйцэтгэл- 2021 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 6
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж буй хүүхэд 6
Гадаадын болон харъяалалгүй иргэдээс их, дээд сургууль, коллежид суралцагчид 6
Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж, байгууллагуудын мэдээлэл 6
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, эм, эмнэлгийн хэрэгслэл 6

Хамгийн том бүлгүүд

Бүлэг Өгөгдлийн бүрдлүүд
Барилга, хот байгуулалтын яам 113
Эрчим хүчний яам 69
Соёлын яам 33
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 28
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 22
Орон зайн өгөгдөл 22
Барилга 21
Сангийн яам 17
Газар 16
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 15

Шилдэг шошгууд

Шошгын нэр Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
эрчим хүч 42
цахилгаан 37
Сэргээгдэх эрчим хүч 35
дулаан 32
орон зайн өгөгдөл 25
Соёл 17
тусгай зөвшөөрөл 15
тусгай хэрэгцээний газар 7
хил зааг 6
уул уурхай 5

Өгөгдлийн ихэнх бүрдлийг үүсгэсэн хэрэглэгчид

Хэрэглэгч Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Gravatar Эрчим хүчний яам 43
Gravatar admin 39
Gravatar Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 34
Gravatar Барилга, хот байгуулалтын яам 27
Gravatar Соёлын яам 15
Gravatar Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 12
Gravatar Шарын Цолмон 6
Gravatar Зам, тээврийн хөгжлийн яам 5
Gravatar Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 4
Gravatar Сангийн яам 4