Өгөгдлийн бүрдлийн нийт тоо

Огноо Нийт өгөгдлийн бүрдлүүд
8
9
19
31
44
44
44
44
54
75
83
83

7 хоног бүрийн өгөгдлийн бүрдлийн засварууд

Огноо Өгөгдлийн нийт засварууд Шинэ өгөгдлийн бүрдлүүд
26 8
1 1
28 10
70 19
54 18
40 1
1 1
1 1
48 13
51 22
36 12
0 0

Өндөр үнэлгээтэй өгөгдлийн бүрдлүүд

Үнэлгээ байхгүй

Их засварлагдсан өгөгдлийн бүрдлүүд

Өгөгдлийн бүрдэл Засварлагдсан тоо
Орон нутгийн магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын судалгаа 7
Салбарын нийт ажиллагчид 7
Малын тоо 6
Гадаадын болон харъяалалгүй иргэдээс их, дээд сургууль, коллежид суралцагчид 6
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж буй хүүхэд 6
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, эм, эмнэлгийн хэрэгслэл 6
CSV файлыг JSON, XML форматруу хөрвүүлэх 6
Барилга угсралт, их засварын ажил 2009-2019 он 6
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ (УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ) 6
Эрүүл мэндийн байгууллагын нэгдсэн мэдээлэл 5

Хамгийн том бүлгүүд

Бүлэг Өгөгдлийн бүрдлүүд
Барилга, хот байгуулалтын яам 32
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 28
Барилга 18
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 12
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 12
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 11
Сангийн яам 10
Эрүүл мэнд 8
Газар 7
Эрүүл мэндийн яам 7

Шилдэг шошгууд

Шошгын нэр Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Соёл 10
тусгай зөвшөөрөл 8
эрчим хүч 6
Барилга угсралт 3
боловсрол 3
НДС 3
авто зам 2
статистик 2
төсвийн зарлага 2
малын тоо 2

Өгөгдлийн ихэнх бүрдлийг үүсгэсэн хэрэглэгчид

Хэрэглэгч Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Gravatar admin 39
Gravatar Барилга, хот байгуулалтын яам 18
Gravatar Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 12
Gravatar Эрчим хүчний яам 6
Gravatar Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 4
Gravatar Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 2