Өгөгдлийн бүрдлийн нийт тоо

Огноо Нийт өгөгдлийн бүрдлүүд
8
9
19
31
44
44
44
44
54
75
83
88
88
88
88
88
88
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127

7 хоног бүрийн өгөгдлийн бүрдлийн засварууд

Огноо Өгөгдлийн нийт засварууд Шинэ өгөгдлийн бүрдлүүд
26 8
1 1
28 10
70 19
54 18
40 1
1 1
1 1
48 13
51 22
36 12
12 6
3 1
3 1
2 1
1 1
3 1
50 23
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 1
6 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
6 1
1 1
13 1
1 1
2 1
4 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
61 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Өндөр үнэлгээтэй өгөгдлийн бүрдлүүд

Үнэлгээ байхгүй

Их засварлагдсан өгөгдлийн бүрдлүүд

Өгөгдлийн бүрдэл Засварлагдсан тоо
Орон нутгийн магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын судалгаа 7
Барилга угсралт, их засварын ажил /Барилгын төрлөөр/ 2010-2020 он 7
Салбарын нийт ажиллагчид 7
Дотоодын барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажил 2011-2020 он /Аймаг, нийслэлээр/ 6
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, эм, эмнэлгийн хэрэгслэл 6
Гадаадын болон харъяалалгүй иргэдээс их, дээд сургууль, коллежид суралцагчид 6
БНХАУ-ын Хэмжил, зураглалын агентлагийн ZY-3 хиймэл дагуулын мэдээ 6
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж буй хүүхэд 6
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ (УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ) 6
CSV файлыг JSON, XML форматруу хөрвүүлэх 6

Хамгийн том бүлгүүд

Бүлэг Өгөгдлийн бүрдлүүд
Барилга, хот байгуулалтын яам 77
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 28
Газар 22
Барилга 21
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 14
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 12
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 12
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 11
Сангийн яам 10
Эрүүл мэндийн яам 9

Шилдэг шошгууд

Шошгын нэр Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
тусгай зөвшөөрөл 12
орон зайн өгөгдөл 11
Соёл 10
эрчим хүч 6
эрүүл мэнд 4
Барилга угсралт 4
уул уурхай 4
НДС 3
боловсрол 3
Газар өмчлөл 2

Өгөгдлийн ихэнх бүрдлийг үүсгэсэн хэрэглэгчид

Хэрэглэгч Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Gravatar admin 39
Gravatar Барилга, хот байгуулалтын яам 27
Gravatar Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 15
Gravatar Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 12
Gravatar Шарын Цолмон 6
Gravatar Эрчим хүчний яам 6
Gravatar Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 4
Gravatar Эрүүл мэндийн яам 2
Gravatar Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 2