Өгөгдлийн бүрдлийн нийт тоо

Огноо Нийт өгөгдлийн бүрдлүүд
8
9
19
31
44
44
44
44
54
75
83
88
88
88
88
89
90
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122

7 хоног бүрийн өгөгдлийн бүрдлийн засварууд

Огноо Өгөгдлийн нийт засварууд Шинэ өгөгдлийн бүрдлүүд
26 8
1 1
28 10
70 19
54 18
40 1
1 1
1 1
48 13
51 22
36 12
12 6
3 1
3 1
2 1
1 1
3 1
50 23
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
9 0
6 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Өндөр үнэлгээтэй өгөгдлийн бүрдлүүд

Үнэлгээ байхгүй

Их засварлагдсан өгөгдлийн бүрдлүүд

Өгөгдлийн бүрдэл Засварлагдсан тоо
Салбарын нийт ажиллагчид 7
Орон нутгийн магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын судалгаа 7
Малын тоо 6
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж буй хүүхэд 6
CSV файлыг JSON, XML форматруу хөрвүүлэх 6
Барилга угсралт, их засварын ажил 2009-2019 он 6
Гадаадын болон харъяалалгүй иргэдээс их, дээд сургууль, коллежид суралцагчид 6
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ (УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ) 6
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, эм, эмнэлгийн хэрэгслэл 6
Мал төллөлт болон төл бойжилт 5

Хамгийн том бүлгүүд

Бүлэг Өгөгдлийн бүрдлүүд
Барилга, хот байгуулалтын яам 74
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 28
Барилга 27
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 14
Орон зайн өгөгдөл 13
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 12
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 12
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 11
Газар 11
Сангийн яам 10

Шилдэг шошгууд

Шошгын нэр Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
тусгай зөвшөөрөл 11
Соёл 10
эрчим хүч 6
Ус зүй 5
эрүүл мэнд 4
Барилга угсралт 4
уул уурхай 4
НДС 3
боловсрол 3
малын тоо 2

Өгөгдлийн ихэнх бүрдлийг үүсгэсэн хэрэглэгчид

Хэрэглэгч Өгөгдлийн бүрдлийн тоо
Gravatar admin 39
Gravatar Барилга, хот байгуулалтын яам 39
Gravatar Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 12
Gravatar Эрчим хүчний яам 6
Gravatar Шарын Цолмон 6
Gravatar Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 4
Gravatar Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 2
Gravatar Эрүүл мэндийн яам 2