Агуулгыг алгасах

НЭЭЛТТЭЙ ӨГӨГДЛИЙН НЭГДСЭН ПОРТАЛ

Монгол Улсын Засгийн газар мэдээллийн технологийн дэвшлийг үйл ажиллагаандаа оновчтой ашиглах замаар төрийн үйлчилгээг илүү үр ашигтай, ил тод, хүртээмжтэй болгох, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн боломжийг бий болгох, баялаг бүтээх, инновацийг дэмжих зорилгоор төрийн өгөгдлийг иргэдэд нээлттэйгээр ашиглуулах "Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн портал".