Нээлттэй өгөгдөл гэж юу вэ?

"Машинд уншагддаг, ямар нэгэн бүртгэл, бичиг баримт шаардагдахгүйгээр авч, чөлөөтэй ашиглаж хэрэглэж, дахин түгээж болдог, нээлттэй лизензтэй цахим өгөгдөл"

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Чөлөөтэй ашиглана ---------- Үр ашиг олно ---------- Дахин ашиглана, боловсруулна