Зураг төслийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын жагсаалт

Зураг төслийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын жагсаалт

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mcud.gov.mn/
Зохиогч Барилга, хот байгуулалтын яам
Сүүлийн шинэчлэл 2023 9-р сар 11, 18:48 (ULAST)
Үүссэн 2020 6-р сар 30, 21:17 (ULAST)
comments powered by Disqus