Аэродромын гэрчилгээ, түр зөвшөөрөл

Аэродромын гэрчилгээ, түр зөвшөөрөл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mrtd.gov.mn/
Зохиогч Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Хувилбар 1.0
Сүүлийн шинэчлэл 2020 5-р сар 22, 14:11 (ULAST)
Үүссэн 2020 5-р сар 9, 01:05 (ULAST)
comments powered by Disqus