Цагдаагийн байгууллагын 2022 оны 10 сарын нээлттэй өгөгдлийн мэдээлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж www.police.gov.mn
Зохиогч Цагдаагийн ерөнхий газар
Сүүлийн шинэчлэл 2022 11-р сар 11, 17:48 (ULAT)
Үүссэн 2022 11-р сар 10, 11:02 (ULAT)
comments powered by Disqus