Дээд боловсролын салбарын нэгдсэн үзүүлэлт

Дээд боловсролын салбарын нэгдсэн үзүүлэлт

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mecss.gov.mn/
Зохиогч Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Хувилбар 1.0
Сүүлийн шинэчлэл 2020 5-р сар 23, 23:04 (ULAST)
Үүссэн 2020 5-р сар 10, 03:13 (ULAST)
comments powered by Disqus