E-Mongolia системд нэвтэрсэн үйлчилгээний тоон мэдээлэл 2021, 2022

2022 оны тоон мэдээлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://ema.gov.mn/
Сүүлийн шинэчлэл 2023 1-р сар 10, 15:57 (ULAT)
Үүссэн 2023 1-р сар 10, 15:50 (ULAT)
comments powered by Disqus