Эрүүл мэндийн байгууллагын нэгдсэн мэдээлэл

Эрүүл мэндийн байгууллагын нэгдсэн мэдээлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://www.mohs.mn/
Зохиогч Эрүүл мэндийн яам
Хувилбар 1.0
Сүүлийн шинэчлэл 2022 11-р сар 11, 14:39 (ULAT)
Үүссэн 2020 4-р сар 15, 11:36 (ULAST)
comments powered by Disqus