2010 оноос мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарт хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний мэдээлэл

Харилцаа холбооны үйлчилгээний тасралтгүй байнгын ажиллагаа,чанар хамрах хүрээг сайжруулах, орон нутагт утасгүй холбооны үйлчилгээ хүргэх

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mddc.gov.mn/mn/
Сүүлийн шинэчлэл 2022 9-р сар 27, 15:01 (ULAT)
Үүссэн 2022 9-р сар 27, 14:22 (ULAT)
comments powered by Disqus