Нийгмийн даатгалын үзүүлэлтүүд

Нийгмийн даатгалын үзүүлэлтүүд

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mlsp.gov.mn/
Зохиогч Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
Хувилбар 1.0
Сүүлийн шинэчлэл 2020 5-р сар 23, 23:12 (ULAST)
Үүссэн 2020 5-р сар 12, 00:05 (ULAST)
comments powered by Disqus