Замын хөдөлгөөний эрчмийн мэдээлэл, төлбөртэйгөөс бусад

Замын хөдөлгөөний эрчмийн мэдээлэл, төлбөртэйгөөс бусад

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mrtd.gov.mn/
Зохиогч Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Сүүлийн шинэчлэл 2022 12-р сар 17, 17:40 (ULAT)
Үүссэн 2022 10-р сар 21, 12:18 (ULAT)
comments powered by Disqus